top of page

Confederation of NGOs

Public·27 members

PHỤ NỮ KHÓM 2, THỊ TRẤN ĐẦM DƠI GÓP PHẦN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỚI MÔ HÌNH TRỒNG MAI VÀNG

Chị Nguyễn Bích Tuyền, sinh ra và lớn lên tại khóm 2, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, luôn mang trong mình ước mơ làm giàu trên đất của quê hương. Với tinh thần kiên định và sự mạnh mẽ, chị Tuyền đã quyết định đầu tư vào mô hình trồng mai vàng, một nghề mang lại thu nhập cao và đồng thời phát triển kinh tế gia đình.

Với sự đầu tư từ vốn dành dụm của gia đình, chị Tuyền đã tập trung vào việc học tập và nghiên cứu kỹ thuật trồng mai vàng. Sở thích với cây cảnh và làm vườn đã là nguồn động viên lớn giúp chị khởi nghiệp thành công với mô hình này.

Mô hình trồng mai vàng của…

4 days ago · joined the group.

How to Bet on Football Matches Without Losing – Football Betting Tips

The World Cup season is upon us once again, presenting a golden opportunity for football enthusiasts to engage in betting activities. So, what are the secrets to learning how to bet on football matches without losing?

Let's delve into some tips provided by daily single football tips  to help you bring home some winnings this football season! Follow the link to Kubet to receive attractive first-time offers.

Is online football betting difficult?

Online football betting is convenient

Explore the Exciting World of W88 Fishing Games: Tips, Promotions, and More


W88 Fishing Games offer thrilling gameplay, regularly updated features, and the chance to win up to 790 coins in rewards. In this guide, you'll learn how to effectively play and maximize your winnings in these exciting games. W88 Fishing Games, including the popular Fishing Master, provide an immersive online gaming experience accessible from anywhere using your smartphone, computer, or tablet. Let's delve into the details of these captivating games and the lucrative rewards they offer.

Understanding W88 Fishing Games: W88 Fishing Games are online games where players use guns to hunt various types of fish beneath the ocean. Each caught fish carries a different reward value, with players earning more rewards for eliminating more fish. While traditional fish-hunting arcade machines were once prevalent in shopping centers and supermarkets, modern online fishing games have replaced them, providing a convenient…

Cây mai cảnh Tết là một loại đặc biệt ở tỉnh An Giang.

Mai cảnh là một loại cây mai rất đặc biệt ở quê hương Phú Vinh (thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang). Những người trồng cây mai cảnh chăm sóc chúng suốt cả năm, đợi chờ mùa xuân để thưởng thức những quả vàng rực rỡ.

Mô hình trồng loại mai vàng nào đẹp nhất đã mang lại thu nhập tốt hơn cho nông dân ở xã Phú Vinh, thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang suốt nhiều năm.

Xã Phú Vinh có khoảng 50 hộ gia đình trồng mai, bao phủ trên 200 ha đất. Trong thời gian dài, cây mai Tân Châu đã nổi tiếng xa xôi với vẻ đẹp độc đáo của chúng.

Nhiều thương nhân và người dân từ vùng đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh đi xa…

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page